Commissies

Binnen Firevaned zijn de volgende commissies actief (met contactpersonen)

Het doel en de kenmerken van deze commissies zijn o.a:

  • De commissie bestaat uit Firevaned-leden onder leiding van een bestuurslid.
  • De commissie kent de NAW gegevens van de beleidontwikkelaars,-bepalers en – beslissers en treedt periodiek hiermee in contact om hen te voorzien van informatie en om vast te stellen wat de toekomstige ontwikkelingen zijn.
  • De commissie kent de NAW gegevens van de functionarissen van instellingen,verenigingen en belangenorganisaties die invloed uitoefenen op de hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen.