Lidmaatschap

Firevaned is de grootste branchevereniging in Nederland van hulpmiddelen en klantspecifieke aanpassingen voor gehandicapten en ouderen. De leden van Firevaned fabriceren, importeren en leveren hulpmiddelen op het gebied van mobiliteit, woning- en werkplekaanpassingen, communicatie en oefening en behandeling. Als u zich aansluit bij Firevaned, bouwt u mee aan het platform dat de medische technologie verdient.

Firevaned is per 1 januari 2009 voortgekomen uit een fusie tussen Fireva (fabrikanten en importeurs) en Revaned (detailhandel revalidatiehulpmiddelen).

Dat biedt ook u als individueel bedrijf voordeel

  • Firevaned behartigt de belangen van haar leden door intensieve lobby die wet- en regelgeving beïnvloedt.
  • Firevaned zet zich in voor het behartigen van de algemene belangen van haar leden op economisch, juridisch en technisch gebied.
  • Firevaned bevordert de handel in hulpmiddelen, bijvoorbeeld doordat wij een website hebben ontwikkeld voor consumenten www.eengoedhulpmiddel.nl met algemene informatie over hulpmiddelen en waar u deze kunt vinden. Een vermelding op deze website is alleen voorbehouden aan leden van Firevaned. Als lid van Firevaned kunt u gratis één logo/label met doorklik naar uw individuele website in de door u gevoerde productcategorieën op deze website plaatsen. Het is mogelijk om meerdere logo’s/labels op de website plaatsen à € 100,- excl. btw per logo/label.
  • Als lid van Firevaned kunt u met korting gebruik maken van de diensten van BW7 (arbeidsjuridische informatie en advies) en ANP Perssupport.
  • Firevaned voorziet haar leden van waardevolle informatie over wet- of regelgeving en nieuwe ontwikkelingen in de sector.
  • Firevaned biedt haar leden een netwerk van contacten, onder andere via beurs Support, die tweejaarlijks plaatsvindt in de Jaarbeurs Utrecht, waar Firevaned initiatief nemer van is.

Lidmaatschap Firevaned

Wie lid is van Firevaned onderscheidt zich door service, kwaliteit en betrokkenheid. Een Firevaned lid is in alle opzichten een betrouwbaar bedrijf, die waarde hecht aan een duurzame relatie met zijn klant. Wie zaken doet met een Firevaned lid, doet derhalve zaken met een onderneming die weet wat er speelt in het vakgebied. Het lidmaatschap van de Firevaned is daarom een waarborg voor een uitstekende begeleiding van de klant, een adequate levering en een hoge kwaliteit van zowel de geleverde producten als de service: in het offertestadium, bij de aanschaf, tijdens afleveren, maar ook in de periode daarna.

De hulpmiddelenindustrie heeft baat bij een sterke branchevereniging die de toegevoegde waarde van hulpmiddelen in beeld brengt. Door lid te worden draagt u hieraan bij. Een goede ledenachterban is immers van groot belang.

De Wet langdurige zorg, het VWS-project heroriëntatie hulpmiddelen, het pakketadvies van Zorginstituut Nederland, maar ook de beurs Support, de innovatieprijs en de website www.eengoedhulpmiddel.nl zijn een kleine selectie van onderwerpen die binnen Firevaned actueel zijn. Belangenbehartiging en promotie zijn twee van de speerpunten uit het Firevaned-jaarplan.

Contributie

De contributie wordt bepaald aan de hand van de omzet van het afgelopen jaar. De hoogte van de contributie hangt af van de grootte van de onderneming. 

Commissies

Firevaned heeft een aantal commissies ingesteld. Een bestuurslid is de trekker van een commissie. Leden nemen op vrijwillige basis deel aan een of meer commissies. Een actueel overzicht van de commissies en commissieleden kunt u hier vinden. Sinds 2012 is er een PA-commissie die het lobbytraject voor Firevaned uitstippelt en onze belangen dus kenbaar maakt bij de politiek in Den Haag.

Aspirant-lidmaatschap

Firevaned heeft ook de optie om aspirant-lid te worden voor de duur van een jaar. 

Informatiepakket

Wilt u meer informatie over Firevaned ontvangen, vult u dan hier het aanvraagformulier in. Besluit u om lid te worden, dan zal uw aanvraag aan de leden en het bestuur worden voorgelegd. Deze procedure duurt ongeveer zes weken.