Welkom bij Firevaned

Firevaned is de branchevereniging voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen. Firevaned behartigt de belangen van de leden van Firevaned: belangen die betrekking hebben op de ontwikkeling, productie en distributie van revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen.

Firevaned leden leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Doel van Firevaned is het bevorderen van de continuïteit van die ondernemingen.

Meer over Firevaned

De Koninklijke Metaalunie reikt elk jaar een award uit aan een Metaalunielid dat het meest uitblinkt in een bepaald thema. Dit jaar was het thema ‘Smart People’. Donderdag 5 november 2015 was de landelijke finale van deze metaalunie-award met Van Raam als producent van aangepaste fietsen als winnaar!

Lees meer

Steeds meer leden van Firevaned hebben het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (NKH) behaald. Met dit Keurmerk tonen deze bedrijven aan dat zij het maximale doen om kwaliteit, service en beschikbaarheid te waarborgen. Het verbindt deze bedrijven in de gezamenlijke missie om samen te bouwen aan een sterke branche.

Lees meer

Waarom lid worden van Firevaned

  • Wij behartigen uw belangen door intensieve lobby
  • Wij bevorderen de handel in hulpmiddelen
  • U kunt van diverse diensten gebruik maken
  • U ontvangt altijd de laatste branche-informatie
Contactgegevens

Bezoekadres:
Reitseplein 8

T: 013 - 594 41 17
F: 013 - 594 47 48

Postadres:
Postbus 90154
5000 LG Tilburg

E: firevaned@wispa.nl

Agenda

Algemene Ledenvergadering

Datum: 09 december 2015
Tijd: 13:30 tot 17:00

Bekijk de volledige agenda