Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (NKH)

In de visie van Firevaned heeft iedereen recht op zoveel mogelijk zelfstandig en kwalitatief leven. Om mensen eigenwaarde te geven is het nodig dat zij op een aanvaardbare wijze hun beperking opgelost zien en dat tegelijkertijd de zorg maatschappelijk bereikbaar gehouden wordt. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij bedrijven die hulpmiddelen leveren aan mensen met beperkingen. Goede zorg voor mensen in een meer kwetsbare positie is de opdracht. Voor die mensen, voor de Firevaned leden en voor de bedrijfstak als geheel.

Om dit te bewerkstelligen heeft branchevereniging Firevaned in 2014 het initiatief genomen om een onafhankelijk keurmerk in te richten. Deze erkenningsregeling wordt beheert door de Stichting Kwaliteitsbevordering voor de Hulpmiddelenbranche. Op hun website www.nationaalkeurmerkhulpmiddelen.nl vindt u alle relevante informatie. 

Op de Support 2016 is het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (NKH) gelanceerd. Met dit Keurmerk kunnen bedrijven aantonen dat zij het maximale doen om kwaliteit, service en beschikbaarheid te waarborgen. Het verbindt deze bedrijven in de gezamenlijke missie om samen te bouwen aan een sterke branche. Alle bij Firevaned aangesloten lidbedrijven zullen voor 1 juni 2015 hun erkenning NKH hebben behaald. 

Bedrijven die zich aanmelden voor het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen worden door een onafhankelijke certificerende instelling getoetst op eisen aan ondermeer producten en diensten, wet- en regelgeving, kwaliteitszorg, fysieke omgeving en service & garantie. Bedrijven die aan alle eisen voldoen ontvangen het certificaat Nationaal Keurmerk hulpmiddelen en worden opgenomen in het register. Ieder jaar vindt er een controle plaats of het bedrijf nog aan de eisen voldoet.

De eisen rondom de aanmelding zijn opgenomen in de 'Procedure registratie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen', die te vinden is op de website van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. 

De eisen en kosten van het Keurmerk zijn opgenomen in de 'Erkenningsregeling Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen'. Zowel de 'Procedure registratie NKH' als de 'Erkenningsregeling' zijn voor leden van Firevaned te downloaden op het intranet 'Mijn Firevaned'.

Klik hier voor meer informatie over het Keurmerk en de Stichting Kwaliteitsbevordering voor de Hulpmiddelenbranche.